Pages

Ahad, 28 Disember 2014

Mengenal Al-Quran

Teks: Siti Husnaa

Menurut bahasa, Al-Quran adalah berdasarkan daripada perkataan qiraah yang bermaksud bacaan atau himpunan huruf atau kalimah manakala Al-Quran secara lafaznya bermaksud yang dibaca.

Menurut istilah pula, Al-Quran ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. melalui malaikat Jibril a.s. dalam bahasa Arab, dan ia disampaiakan secara mutawatir atau berperingkat, dan membacanya merupakan adalah ibadah.

Ulama terdahulu mengkaji dan membahaskan berkenaan ilmu-ilmu Al-Quran sehingga mereka mampu mengkaji ilmu-ilmu yang menghasilkan pelbagai ilmu yang kita ketahui hari ini seperti perubatan, pendidikan, teknologi dan lain-lain lagi.

Dalam pada kita membaca, mari saya kenalkan diri kita akan kitab Allah ini agar semakin bertambah kecintaan kita kepada Allah, Rasulullah, dan Kitabullah.

-Al-Quran memiliki 30 juzuk
-Al-Quran memiliki 114 surah, 
-Al-Quran memiliki 6236 ayat.
-Setiap surah disusun dari surah yang paling panjang hingga ke surah yang paling pendek kecuali surah Al-Fatihah . 
-Surah-surah tersebut boleh diklasifikasikan kepada dua kategori iaitu 
a)kategori tempat penurunan sama ada di Mekah atau Madina dan 
b)kategori kepanjangan ayat.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...